Nasjonaljubileet

Plan for grunnskolene i Verdal kommune

SMÅTRINN

Overordnet tema: Olav den hellige, vikinger og vikingtid, norrøn tro/kristen tro

Trinn

Tema for året

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål

1

Høst

Området Stiklestad
Hva er en viking?

Besøke Stiklestad
Formidlingsdag på Stiklestad
Ulike aktiviteter på museumsområdet. 

Kan ta i bruk mal til stjerneorientering og lage oppgaver selv (eller man kan se på ferdig utfylt).

Felles for alle 1. klasser i Verdal kommune.

 

1

Vår

Undervisning om hva en viking var, når levde de?

Hver elev lager sitt eget tresverd på sløyden. Dette kan tas i bruk i vikinglek. 

Lær om guder, gravhauger og hov.

 

2

Høst

Olav den Hellige
Livet til en viking

Se på gravhauger.

Besøk Hegstadmarka.

Gjerne være med på å rydde og vedlikeholde området

2

Vår

Elevene lager «Boka om Olav den hellige». Blir kjent med Olav Haraldsson og viktig lokal symbolikk knyttet til han. 

DKS: «Sverd eller møkkagreip» 

3

Høst

Olav den Hellige
Vikingtokter

Angrepene på England, og hvordan vikingene og Olav drev med råskap. Få innsikt i vikingenes rolle i verden, reiseruter de brukte og hva som foregikk på vikingtoktene.

4

Høst

Olav den hellige
Norrøn tro/kristen tro – konflikt

Minicamp Olav den hellige.
Elevene skal lage en presentasjon om Olav den hellige og presentere til klassen.

DKS: «Gutten som ble hele Norges Olav»
Enten på skolen eller på Stiklestad.

4

Vår

Minispel – Dramatisering av en sekvens av Olavs liv

Norrøn tro/kristen tro – elevene får innblikk i konflikten som oppsto i møte med de to trosretningene og de følgende endringene som skjedde i samfunnet.

Felles for 1-4 trinn

Bli kjent med nasjonaljubiléet
Elevene må få kunnskap om hvorfor vi har en slik stor feiring i 2030, og arbeidet som gjøres fram til da.

Fargeleggings- og skriveaktiviteter
Ferdigstilte tegneoppgaver og aktiviteter hentet fra heftene «Stiklastadir». Kan brukes som påfyll på andre aktiviteter på alle klassetrinn.

Stjerneorientering
Bruk kartet over museumsområdet, og lag oppgaver som passer til trinnet. Fyll inn oppgavene på malen.

Tidslinje
Skriv ut i A3 med farge, ensidig. Klipp og lim sammen. Heng opp i klasserommet og fyll inn ulike hendelser fra vikingtiden.

Olavsflammen
Lær om Olavsflammen. Se opplegg.

 

MELLOMTRINN

Overordnet tema: Olav den hellige og slaget på Stiklestad

Trinn

Tema for året

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål

5

Høst

Olav den hellige

Besøk Stiklestad
Tema: Familien
Homofili, likestilling, kjønnsroller, mangfold.

Lær om Olav den hellige. Undervisningsopplegg på powerpoint.

6

Høst

Slaget på Stiklestad

Spor etter Olav i verden – kart med knapper og tråd. Finn kirker, markér på kartet.

Besøk Stiklestad
Tema: Olav Haraldsson
Tida før og etter slaget på Stiklestad.

6

Vår

Busstur til Mære og Frosta med fokus på drapet på Olve på Egge (Mære) og Frostatingsloven (Frosta). Se powerpointer «Olav den hellige», «Drapet på Olve på Egge» og «Frostatingsloven».

Filmene «I bondehærens fotspor»
Må ses i denne rekkefølgen:
1) Egge
2) Mære
3) Frosta

Landskapsendringer på Stiklestad 
Bruk powerpointen. Lær om kultur og naturlandskap. Oppgaver knyttet til.

DKS: «Bru mellom tru»

7

Høst

Spelet om Heilag Olav

Okkenhaugmusikken og spelhistorien. Elevene får innblikk i musikken rundt spelet om Heilag Olav. Analysering av tekster, virkemidler i musikken osv. Se opplegg.

 

 

 

 

Stiklestad-filmer

7

Vår

Elevene får gratis billett til «Spelet om Heilag Olav» som kan brukes under Olsokdagene fra 2024.

Besøke Stiklestad:
Tema: Pilegrimsvandring til Stiklestad. Se opplegget for vår 3.trinn
Forestillingen «Peregrino» vises, samt en introduksjon om Spelet om Heilag Olav.

 

 

 

Hilsen fra årets konge i Spelet

 

 Info besøk Stiklestad

 

Litteratur: Pilegrimsleia i Verdal

Lærerinfo om Pilegrim

Pilegrimsleden.no

Mer info om pilegrimsvandring under vår 3. trinn

 

Kongen 24

 

 

 

 

Felles for 5-7 trinn

Bli kjent med nasjonaljubileet:
Elevene må få kunnskap om hvorfor vi har en slik stor feiring i 2030, og arbeidet som gjøres fram til da.

Oppgave fra årets Olsok-kunstner i K&H:
Årets kunster lager en oppgave/opplegg/ hilsen eller noe lignende som går til enten alle på mellomtrinn eller et utvalgt klassetrinn (spørs litt hva oppgaven går ut på).

Fargeleggings- og skriveaktiviteter
Ferdigstilte tegneoppgaver og aktiviteter hentet fra heftene «Stiklastadir». Kan brukes som påfyll på andre aktiviteter på alle klassetrinn.

Stjerneorientering
Bruk kartet over museumsområdet, og lag oppgaver som passer til trinnet. Fyll inn oppgavene på malen.

Tidslinje
Skriv ut i A3 med farge, ensidig. Klipp og lim sammen. Heng opp i klasserommet og fyll inn ulike hendelser fra vikingtiden

Olavsflammen
Lær om Olavsflammen. Se opplegg.

UNGDOMSTRINN

Overordnet tema: Olavsarven fra middelalderen og fram til i dag

Trinn

Tema for året

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål

8

Høst

Olavsarven

Fordypningsoppgave om Olav den Hellige. Lag en biografi om Olavs liv, død og helgenkåring.

8

Vår

Besøk Stiklestad
Tema: De tre kirkene
Gå murgangen, besøke kirkene, Olavshaugen, Spelamfiet, langhuset etc.

 

Se serien «Vikingane»

9

Høst

Olavsarven

Spor etter Olav i verden – kart med knapper og tråd

Besøke St. Andreas eller andre middelalderkirker i Verdal

 

Lag en Podcast om en hendelse i fra Olavs liv

 

Spor av vikinger. Hvorfor sto slaget på Stiklestad

9

Vår

Besøk Stiklestad
Tema: Samfunnet og fortidens fortellinger

Samfunnsbygging, makt og maktmisbruk på Stiklestad

10

Høst

Helgenkåring

Frostatingsloven
Kristenretten
Helgenkåring

Tur til Nidarosdomen, guiding

10

Vår

Finner du olavsarven i kunst eller kulturuttrykk?

 

Olavstake / St. Olavs lysestake

Frivillighet på Stiklestad. Besøk på Stiklestad med opplegg fra Spelnemda

Felles for 8-10 trinn

Felles for alle

Olsok

kunstner

Spel

kongen

Idébank for ting en kan gjøre på Stiklestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli kjent med nasjonaljubileet:
Elevene må få kunnskap om hvorfor vi har en slik stor feiring i 2030, og arbeidet som gjøres fram til da. Minicamp med refleksjonsoppgaver.

Pilgrimsvandring
Velger en pilegrimsrute i nærområdet. Undervisning rundt pilegrimmer. Bruk opplegget fra vår 3. trinn. Utarbeidet av Kirken i Verdal

Minicamp Olav den hellige
Elevene utdyper seg om Olav den Hellige. Må bruke kunnskap de allerede har tillært seg og ny kunnskap.

Kritisk tenking og kildekritikk
Elevene får et innblikk i kritisk tenking, kildekritikk og hvordan Stiklestad både har blitt positivt brukt og misbrukt i historien

Kunstutstilling med Olsoktema
Hvert år blir et trinn valgt for å lage en utstilling på Stiklestad med årets Olsoktema. Samarbeid med SNK.

Tidslinje
Skriv ut i A3 med farge, ensidig. Klipp og lim sammen. Heng opp i klasserommet og fyll inn ulike hendelser fra vikingtiden.

Olavsflammen

Lær om Olavsflammen. Se opplegg.

 

 Undervisningsoppleggene fra Årets Olsokkunstner er tenkt brukt på alle trinn hvert år. Skolene oppfordres til å lage kunstutstilling på skolen eller i samarbeid Verda bibliotek, SNK etc.

2024: Shwan DIer Qardaki «Salte kyss»

 

 

Hilsen fra Spelkongene 

2024

Vikingeleiker 

Stjerneorientering 

 

 

 

Gåtur til Hegstadmarka

Gåtur til Hallemsmarka

 

Leike/dramatiser «Minispel» enten ved langhuset eller i amfiet

Naturbingo

Bli kjent med Nasjonaljubileet 2030

Olavsmyter, Olavssteinen

Lær om Spelet og hør på spelmusikken mens dere er i amfiet. (ha med høgtaler)

 

 

 

 

 

OVERSATT TIL UKRAINSK

Oversatt av Verdal kommune ved Integrering og mangfold og Møllegata Voksenopplæring

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål