Jubileumsstafetten

Verdal kommunes bidrag til jubileumsstafetten

SMÅTRINN

Overordnet tema: Olav den hellige, vikinger og vikingtid, norrøn tro/kristen tro

Trinn

Tema for året

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål

1

Hva er en viking?

Undervisning om hva en viking var, når levde de?

Hver elev lager sitt eget tresverd på sløyden. Dette kan tas i bruk i vikinglek. Leke slaget med sverdene sine og spise vikingmat.

Lær om guder, gravhauger og hov.

Om mulig, besøk Stiklestad eller en annen middelalderplass.

2

Olav den Hellige
Livet til en viking

Besøk en gravhaug/kulturminne i nærheten. Gjerne være med på å rydde og vedlikeholde området.

Elevene lager «Boka om Olav den hellige». Blir kjent med Olav Haraldsson og viktig lokal symbolikk knyttet til han.

3

Olav den hellige
Vikingtokter

Angrepene på England, og hvordan vikingene og Olav drev med råskap. Få innsikt i vikingenes rolle i verden, reiseruter de brukte og hva som foregikk på vikingtoktene.

Elevene lager pilgrimstav (se opplegg pilgrimmer). Drar deretter på pilegrimsvandring i lokalområdet. 

4

Olav den hellige
Norrøn tro/kristen tro – konflikt

Minicamp Olav den hellige. Elevene skal lage en presentasjon om Olav den hellige og presentere til klassen.

Minispel – Dramatisering av en sekvens av Olavs liv

Norrøn tro/kristen tro – elevene får innblikk i konflikten som oppsto i møte med de to trosretningene og de følgende endringene som skjedde i samfunnet.

Felles for 1-4 trinn

Olav den hellige
Norrøn tro/kristen tro – konflikt

Bli kjent med nasjonal jubileet
Elevene må få kunnskap om hvorfor vi har en slik stor feiring i 2030, og arbeidet som gjøres fram til da.

Fargeleggings- og skriveaktiviteter
Ferdigstilte tegneoppgaver og aktiviteter hentet fra heftene «Stiklastadir». Kan brukes som påfyll på andre aktiviteter på alle klassetrinn.

Tidslinje
Skriv ut i A3 med farge, ensidig. Klipp og lim sammen. Heng opp i klasserommet og fyll inn ulike hendelser fra vikingtiden.

Olavsflammen
Lær om Olavsflammen. Se opplegg.

 

MELLOMTRINN

Olav den hellige og slaget på Stiklestad

Trinn

Tema for året

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål

5

Olav den hellige

Lær om Olav den hellige. Undervisningsopplegg på powerpoint, spørsmål knyttet til.

Besøk en gravhaug/kulturminne i nærheten, lær om arkeologiske funn. Se opplegg.

6

Slaget på Stiklestad

Spor etter Olav i verden – kart med knapper og tråd. Finn kirker, marker på kartet.

Olavskirker, de tre kirkene på Stiklestad
Lær om de tre kirkene på Stiklestad. Finn likheter og forskjeller.

 

 

 

 

Lær om Olavsmyter, Olavssteinen, helgendyrkelse. Se opplegg.

 

 

For elever i Trøndelag:
Filmer: «I bondehærens fotspor».
Sees i rekkefølgen: 
1) Egge 
2) Mære 
3) Frosta

Se også powerpointer «Olav den hellige», «Drapet på Olve på Egge» og «Frostatingsloven».

7

Spelet om Heilag Olav

Spelet om Heilag Olav
Okkenhaugmusikken og spelhistorien. Elevene får innblikk i musikken rundt spelet om Heilag Olav. Analysering av tekster, virkemidler i musikken osv. Se opplegg.

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsvandring langs pilgrimsleden.

Se serien Vikingane

Felles for 5-7 trinn

Bli kjent med nasjonal jubileet
Elevene må få kunnskap om hvorfor vi har en slik stor feiring i 2030, og arbeidet som gjøres fram til da.

Oppgave fra årets Olsok-kunstner i K&H
Årets kunster lager en oppgave/opplegg/ hilsen eller noe lignende som går til enten alle på mellomtrinn eller et utvalgt klassetrinn (spørs litt hva oppgaven går ut på).

Fargeleggings- og skriveaktiviteter
Ferdigstilte tegneoppgaver og aktiviteter hentet fra heftene «Stiklastadir». Kan brukes som påfyll på andre aktiviteter på alle klassetrinn.

Tidslinje
Skriv ut i A3 med farge, ensidig. Klipp og lim sammen. Heng opp i klasserommet og fyll inn ulike hendelser fra vikingtiden.

Olavsflammen
Lær om Olavsflammen. Se opplegg.

UNGDOMSTRINN

Overordnet tema: Olavsarven fra middelalderen og fram til i dag

Trinn

Tema for året

Hva – undervisningsopplegg

Undervisningsmateriale med læringsmål

8

Olavsarven

Fordypningsoppgave om Olav den Hellige. Lag en biografi om Olavs liv, død og helgenkåring.

9

Olavsarven

Spor etter Olav i verden – kart med knapper og tråd

Besøk en middelalderkirke i nærheten av der du bor.

 

Lag en Podcast om en hendelse i fra Olavs liv

 

 

 

Spor av vikinger. Hvorfor sto slaget på Stiklestad?

 

Hvordan har Stiklestad blitt brukt til samfunnsbygging, makt og maktmisbruk. Diverse opplegg og oppgaver til tema.

10

Helgenkåring

Frostatingsloven, Kristenretten og Helgenkåring
Opplegg om kristninga av Norge, lovgivingen og Olav sin helgenkåring.

 

Tur til Nidarosdomen, hvis mulig.


Olavstake/St. Olavs lysestake
Finner du olavsarven i kunst eller kulturuttrykk? Se opplegg.

Felles for 8-10 trinn

Bli kjent med nasjonal jubileet:
Elevene må få kunnskap om hvorfor vi har en slik stor feiring i 2030, og arbeidet som gjøres fram til da. Minicamp med refleksjonsoppgaver.

Pilgrimsvandring
Velger en pilegrimsrute i nærområdet. Undervisning rundt pilgrimmer.

Minicamp Olav den hellige
Elevene utdyper seg om Olav den Hellige. Må bruke kunnskap de allerede har tillært seg og ny kunnskap.

Kritisk tenking og kildekritikk
Elevene får et innblikk i kritisk tenking, kildekritikk og hvordan Stiklestad både har blitt positivt brukt og misbrukt i historien

Tidslinje
Skriv ut i A3 med farge, ensidig. Klipp og lim sammen. Heng opp i klasserommet og fyll inn ulike hendelser fra vikingtiden.

Vær arkeolog for en dag
Se opplegg.

Olavsflammen
Lær om Olavsflammen. Se opplegg.