Nasjonaljubileet 2030

Plan for grunnskolene i Verdal

Hovedmål for plan

 • Verdigrunnlaget i jubileums plattformen; fellesskap, verdier, identitet, arv og fornyelse
 • Kunne bruke lokalhistorie fra fortid til vår tid som grunnlag for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og arbeide med tverrfaglige tema.
 • Utvikle elevene sin forståelse av demokrati og medborgerskap sett i lys av historien.
 • Utvikle elevenes identitet og kulturelle mangfold.
 • Skape identitet til sitt eget oppvekstmiljø og sin egen kommune.
 • Inkludere alle elevene, med særlig vekt på de elevene som har flerkulturell bakgrunn.
 • Skape dialog, refleksjon og inkludering.

Verdal kommune er en kommune med mange lokalhistoriske hendinger av betydning både nasjonalt og lokalt, da med vekt på Olavsarven. For å sikre at elevene i kommunen får kjennskap til og kunnskap om sitt eget lokalmiljø skal denne planen brukes aktivt av alle skoler i kommunen. Videre skal denne planen utvide horisonten mot det nasjonale jubileet i 2030.

Planen er tenkt delt i flere deler med både lokale- og nasjonale tiltak. Planen lages med utgangspunkt i gjenlydende læreplanmål, og deles opp i småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.   Planen skal sikre at elevene får med seg de historiske hendelsene, men også se historien i lys av nåtiden og framtiden.

Skolesektoren i Verdal arbeider med temaet i et langt perspektiv fram mot 2030-31. Det skal i perioden være et tett samarbeid mellom skolene i Verdal og SNK.

En del av undervisningsopplegget er oversatt til ukrainsk. Dette ligger nederst på siden «Plan for grunnskolene i Verdal». 

Planen er delt i fire bolker:

 1. Elever i Verdal skal være gitt mulighet til å ha samme kjennskap til, og kunnskap om Olavsarven når de går ut av skolen. Planen inneholder gjøremål for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.
 2. Temaår i Jubileumsstafetten med ulike læringsprogram for hvert år.
 3. Mål om samarbeid mellom de ulike skolene på jubileumsplassene og i Verdal kommune.
 4. En skolebasert idebank med digitale ressurser som kan brukes.

Kontakt

Åse Storholmen
Grunnskolekoordinator nasjonaljubileet Verdal kommune
aase.storholmen@verdal.kommune.no
nasjonaljubileet2030@verdal.kommune.no

Tlf: 975 12 031

 

Ressursgruppe grunnskole
Nasjonaljubileet 2030 Verdal kommune

Leder: Åse Storholmen
grunnskolekoordinator Verdal kommune, Verdalsøra ungdomsskole
aase.storholmen@verdal.kommune.no

Ragnhild Wold
lærer, Vinne skole
ragnhild.wold@verdal.kommune.no

Nina Bjørken
lærer, Stiklestad skole
nina.bjorken@verdal.kommune.no

Jonas Skrove Tanem
Lærer, Ørmelen skole
jonas.tanem@verdal.kommune.no

Grethe Dyrstad
Lærer, Vuku skole
grethe.elisabeth.dyrstad@verdal.kommune.no

Julie Merakerås Nesset
Lærer, Leksdal skole
julie.merakeras.nesset@verdal.kommune.no

Kari Almås
Lærer, Verdalsøra barneskole
kari.almaas@verdal.kommune.no

 

Plan for grunnskolene i Verdal

Jubileums-
stafetten

Kompetansemål

Idébank

Lenker