Evaluering

Evaluering Nasjonaljubileumsplan

Småtrinn: Olav den hellige, vikinger og vikingtid, norrøn tro/kristen tro
Mellomtrinn: Olav den hellige og slaget på Stiklestad
Ungdomstrinn: Olavsarven fra middelalderen og fram til i dag
Se grønt felt i planen for aktuelt tema
Er det avsatt tid i fagplanene deres til å gjennomføre opplegget?
Er planen integrert i fagplanene, og i eventuelt hvilke fag?
F.eks: Stiklestad, Nidarosdomen, Hegstadmarka, Frosta og Mære, Pilegrimsleden