Jubileumsstafetten

År

Sted

Ressurser

2021

Hundorp
Mære
Opplysningsvesenets fond

2022

Eidsivating
Våler i 1000 år
Raumariki

2023

Tore Hunds rike

Tore Hund – Powerpoint

Sigridprosjektet – Word-dokument

Sigrid-film:
Episode 1 – Hvem var Sigrid
Episode 2 – Kvinneroller
Episode 3 – Reisen
Episode 4 – Egge
Episode 5 – Sorg og hevn

Valdres

2024

Moster
Gulating
Frostating

2025

Nasjonalt utvandrerjubileum

2026

Sarpsborg

2027

Samiske miljø

2028

Vestfold
Telemark

2029

Valldal

Møre og Romsdal

2030

Stiklestad
Nidaros
Oslo
Hele Norge

2031

Helgenkåring

 

 

 

Innhold 2030 Stiklestad kommer her

 

 

øasdfjlaj sdføl jasdf