Plan for samarbeid

mellom Verdal kommune og vertskommunene for nasjonaljubiléet

Tiltak

Beskrivelse av aktivitet

Vennskapsskole

En skole i Verdal velges hvert år til vennskapsskole med en skole fra vertskommunen fram til nasjonal jubileet feks:

2022 Vuku skole – Eidsvoll skole.

2023: Vinne skole- Hagebyen skole etc

Digital hilsen

Digital hilsen fra skolene i Verdal kommune til skolene i vertskapskommunene ved skoleårets begynnelse og takk for samarbeidet ved skoleårets slutt